3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Environmentálne, Ekonomicky, Eticky

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10-14. august 2020

Cieľom letnej školy je predstaviť podstatu obehového hospodárstva žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl v Bratislave.

Kde: Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava

Strava: 3x denne vegetariánska strava

Cena: 60 eur

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 3E inštitút a platforma Circular Slovakia sú tri organizácie, ktoré sa spojili v príprave spoločného vzdelávacieho projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“. Cieľom tohto podujatia je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave.

Projekt letnej školy „Ekonomika v kruhu“ má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy:

  • Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov,
  • Odevný priemysel – móda s posolstvom,
  • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
  • Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,
  • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu.

Súčasťou projektu budú tematické podujatia, a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Projektová koordinátorka: doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt: veronika.gezik@fm.uniba.sk