Ekonomika v kruhu v Partizánskom

02-04. august 2021

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, inštitút 3E a platforma Circular Slovakia sú tri organizácie, ktoré sa spojili v príprave spoločného vzdelávacieho projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“. Cieľom tohto podujatia je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave. Aktivity sú zamerané tak, aby deťom ukázali, kde všade sa s cirkulárnou ekonomikou stretávajú vo svojom každodennom živote, nielen v teoretickej forme.

Kde: Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa, Partizánske

Aktivity letnej školy zahŕňajú prednášky, workshopy, či hry na témy:

  • Potravinový odpad - ako neplytvať jedlom,
  • Odevný priemysel – móda s posolstvom,
  • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
  • Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,
  • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu.

Priebeh letnej školy:

Pondelok, 02.08.2021

Prvý deň letnej školy sme v rámci nášho inštitútu 3E uviedli deti do problematiky cirkulárnej ekonomiky. Ukázali sme im, kde všade sa s ňou stretávame a prečo je dôležité osvojiť si jej princípy. Predstavili sme spôsob života, ktorý je zodpovedný k životnému prostrediu, predchádza vzniku odpadu, minimalizuje tvorbu odpadu, zvyšuje mieru triedenia, či znovu-používania výrobkov. Následne nás Jana Gemeranová zo spoločnosti ENVI-PAK naučila prečo a ako správne triediť a rozlišovať odpad. Poobede nás Braňo Moňok z PRIATELIA ZEME oboznámil ako správne nakladať s kuchynským odpadom v Partizánskom a okolí. Na záver nám Alena Magyarics zo spoločnosti ASEKOL porozprávala o elektroodpade. Naučila nás čo je to elektorodpad, kam s ním po skončení životnosti, ale aj ako predchádzať jeho vzniku.

Utorok, 03.08.2021

Utorkové ráno sme začali vďaka Zuzane Ruskovej z PERMAKULTÚRY s prípravou dažďovej záhrady. Popri sadení rastlín sme sa naučili o význame prírode blízkych riešení v mestách a využití dažďovej vody. Dokončenú dažďovú záhradu otvoril veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku J.E. Boaz Modai, ktorý deťom porozprával o doležitosti zachytávania zrážok v boji proti zmene klímy.

Po obede nám Jožko Žatko zo spoločnosti BIOPLANT v Ostraticiach sprostredkoval krásnu exkurziu po ovocnom sade. Exkurzia zahŕňala cestu na traktore, oberanie marhúľ, ochutnávku lokálneho nektáru a návštevu chladného skladu. Samozrejme sme sa dozvedeli ako v sadoch šetria vodou, spracúvajú biologický odpad, ale hlavne predchádzajú jeho vzniku.

Streda, 04.08.2021

Posledný deň letnej školy sme začali raňajkami v Garage Café, Šípok, kde nám Tomáš Guniš zo SAINT-GOBAIN vysvetlil na čo slúžia zelené strechy a ako sa o nich starať. Následne nám Michal Kováč, majiteľ Garage Café, ukázal príklady zelených striech na Slovensku. Cestou naspäť do školy nás Peter Rozsár z CYKLOKOALÍCIE uviedol do problematiky cyklodopravy v meste Pertizánske a ukázal nám prečo sú bicykle budúcnosť. Následne nám prostredníctvom videohovoru Terezka Minariková zo spoločnosti CURAPROX predstavila spôsob recyklácie zubných kefiek Curaprox. Na záver letnej školy Katka Hutyrová z NOSENÉ pripravila workshop upcyklovania tašiek, počas ktorého sa deti naučili ako si vyrobiť tašku z recyklovaných látok, ale aj o význame módy s posolstvom a téme "ako dať veciam druhú šancu". Veríme, že prvý ročník letnej školy Ekonomika v kruhu v Partizánskom sa vydaril a vidíme sa opäť o rok v rozšírenej forme.Projektová koordinátorka: doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt: veronika.gezik@fm.uniba.sk
Organizátori: