3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Environmentálne, Ekonomicky, Eticky

Letná škola: Ekonomika v kruhu

6 - 9. júl 2021, Senec

Kedy: 6 - 9. júl 2021, 8:00 -16:00

Kde: Súkromná základná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec

Cena: 60 EUR

Strava: 3x denne vegetariánska strava a celodenný pitný režim

Po úspešnom prvom ročníku podujatia Letná škola 2020 - "Ekonomika v kruhu" Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, inštitút 3E a platforma Circular Slovakia plánujú aj v roku 2021 pokračovať v tomto vzdelávacom projekte. Cieľom tohto podujatia je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) deťom piateho až ôsmeho ročníka základných škôl v Senci.

Cieľom projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“ je predstaviť princípy obehového hospodárstva nastupujúcej mladej generácii a zažiť ich prostredníctvom praktických príkladov a riešení, ktoré fungujú aj v každodennom živote. Hlavnou témou tohto ročníka je potravinový odpad.

Aktivity letnej školy zahŕňajú prednášky, workshopy, či hry na témy:
  • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
  • Potravinový odpad – ako neplytvať jedlom,
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
  • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, zdieľanie,
  • Odevný priemysel – móda s posolstvom,

Letná škola má kapacitu 15 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

POSTER
PROGRAMProjektové koordinátorky:

Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD., 3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania, kontakt: brnkalakova@3e-institut.sk

doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD., Fakulta managementu UK, kontakt: veronika.gezik@uniba.sk

Organizátori: