Organizátormi letnej školy sú Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu UK v Bratislave, 3E inštitút a platforma Circular Slovakia. Cieľom tohto podujatia je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl. Aktivity sú zamerané tak, aby deti videli, kde všade sa s obehovým hospodárstvom stretávajú vo svojom každodennom živote.

LETNÁ ŠKOLA V ROKU 2022

Pripravujeme ...