3E je výskumný inšitút, ktorého prioritou je podpora environmentálnych cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. 3E sa zameriava aj na výskum nových stratégií rastu a transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá musí byť nákladovo efektívna, spravodlivá a sociálne vyvážená. V súčasnosti je 3E zapojené najmä do projektov na podporu obehového hospodárstva na Slovensku a s tým súvisiacimi inovatívnymi prístupmi vo výskume a environmentálnom vzdelávaní.

Oblasti výskumu

Venujeme sa najmä nasledovným témam:

Obehové hospodárstvo

Prechod na obehové hospodárstvo vnímame ako dôležitý krok k riešeniu globálnych výziev.

Environmentálna politika

Kladieme dôraz na udržateľný manažment prírodných zdrojov a ekologickú ekonómiu.

Problematika zmeny klímy

Venujeme sa adaptačným a mitigačným politikám v oblasti zmeny klímy.

Smart cities

Smart opatrenia v mestách sú dôležité pri riešení mnohých výziev spoločnosti.

Inovatívny prístup k vzdelávaniu

Snažíme sa hľadať nové zaujímavé prístupy k environmentálnemu vzdelávaniu na školách.

Agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja.

Projekty

Informácie o vedeckých projektoch, v ktorých je 3E zapojené.

Publikácie

Economic and Social Perspective of Climate-Smart Forestry: Incentives for Behavioral Change to Climate-Smart Practices in the Long Term

GEŽÍK V., BRNKAĽÁKOVÁ S., BAŠTÁKOVÁ V., Kluvánková T. (2022) Economic and Social Perspective of Climate-Smart Forestry: Incentives for Behavioral Change to Climate-Smart Practices in the Long Term. In: Tognetti R., Smith M., Panzacchi P. (eds) Climate-Smart Forestry in Mountain Regions. Managing Forest Ecosystems, vol 40. Springer, Cham. 10.1007%2F978-3-030-80767-2_12

Afforesting Icelandic land: A promising approach for climate-smart forestry?

STANISLAVA BRNKALAKOVA, Jan Světlík, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Arnór Snorrason, VIERA BAŠTÁKOVÁ, and Tatiana Kluvankova, 2021. Afforesting Icelandic land: A promising approach for climate-smart forestry?. Canadian Journal of Forest Research. 51(12): 1781-1790. https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0312

Will climate mitigation ambitions lead to carbon neutrality? An analysis of the local-level plans of 327 cities in the EU

Monica Salvia, Diana Reckien, Filomena Pietrapertosa, Peter Eckersley, Niki-Artemis Spyridaki, Anna Krook-Riekkola, Marta Olazabal, Sonia De Gregorio Hurtado, Sofia G. Simoes, Davide Geneletti, Vincent Viguié, Paris A. Fokaides, Byron I. Ioannou, Alexandros Flamos, Maria Szalmane Csete, Attila Buzasi, Hans Orru, Cheryl de Boer, Aoife Foley, Klavdija Rižnar, Marko Matosović, Mario V. Balzan, Magdalena Smigaj, VIERA BAŠTÁKOVÁ, Eva Streberova, Nataša Belšak Šel, Lana Coste, Léa Tardieu, Corinna Altenburg, Eliska Krkoška Lorencová, Kati Orru, Anja Wejs, Efren Feliu, Jon Marco Church, Stelios Grafakos, Sergiu Vasilie, Ivan Paspaldzhiev, Oliver Heidrich, Will climate mitigation ambitions lead to carbon neutrality? An analysis of the local-level plans of 327 cities in the EU, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 135, 2021, 110253, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110253