3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Environmentálne, Ekonomicky, Eticky

Chcem vedieť viac
O nás

Čím sa zaoberáme

Zaoberáme sa transdisciplinárnym výskumom a vzdelávaním v oblasti environmentálnych vied.

Cieľ

Našim cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Výskum

Momentálne hľadáme partnerov a nové výzvy v nasledovných oblastiach:

Obehové hospodárstvo

Prechod na obehové hospodárstvo vnímame ako dôležitý krok k riešeniu globálnych výziev.

Environmentálna politika

Kladieme dôraz na udržateľný manažment prírodných zdrojov a ekologickú ekonómiu.

Problematika zmeny klímy

Venujeme sa adaptačným a mitigačným politikám v oblasti zmeny klímy.

Smart cities

Smart opatrenia v mestách sú dôležité pri riešení mnohých výziev spoločnosti.

Inovatívny prístup k vzdelávaniu

Snažíme sa hľadať nové zaujímavé prístupy k environmentálnemu vzdelávaniu na školách.

Agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja.

Náš tím

Mgr. Viera Baštáková, PhD.

bastakova@3e-institut.sk

doc. Mgr.Veronika Gežík, PhD.

gezik@3e-institut.sk

Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD.

brnkalakova@3e-institut.sk

Kontakt

3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Štefánikova 703/35
903 01 Senec

IČO: 53046102
DIČ: 2121267401

info@3e-institut.sk

+421 944 941 295