3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Environmentálne, Ekonomicky, Eticky

Chcem vedieť viac
O nás

Našou prioritou je podpora cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030

3E sa zameriava na výskum nových stratégií rastu a transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá musí byť nákladovo efektívna, spravodlivá a sociálne vyvážená.

Pomáhame zeleným projektom

Poskytujeme poradenstvo v témach udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti, prechodu na obehové hospodárstvo, pomáhame pri plánovaní moderných verejných priestorov a ďalších témach týkajúcich sa environmentálnej politiky.

Kvalitným vzdelávaním chceme prispievať k pozitívnej zmene v správaní

Našim cieľom je využívanie inovatívnych metód v environmentálnom vzdelávaní a prepájanie škôl s praxou.

Naše riešenia

Výskum

Venujeme sa najmä inováciám v oblasti manažmentu prírodných zdrojov, ekologickej a behaviorálnej ekonómii.

Expertná činnosť, poradenstvo

Tvorba politík a stratégií, pracovné skupiny, konzultácie, komunitné projekty, posudzovanie projektov, návrhy zelených riešení.

Vzdelávanie

Každoročne organizujeme sériu letných škôl "Ekonomika v kruhu".

Náš tím

Mgr. Viera Baštáková, PhD.

bastakova@3e-institut.sk

doc. Mgr.Veronika Gežík, PhD.

gezik@3e-institut.sk

Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD.

brnkalakova@3e-institut.sk

Kontakt

3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Štefánikova 703/35
903 01 Senec

IČO: 53046102
DIČ: 2121267401

Bankové spojenie: SK9783300000002301824352

+421 944 941 295

Update cookies preferences